kitchen

Kitchen 1 - 4
2002/4

selenium toned silverprints

image sizes
5 x 5 inches &
7.5 x 7.5 inches

Kitchen 1 Kitchen 2
    Kitchen 3 Kitchen 4